Evenemang

Dagsverke rf:s kampanj Läsloppet uppmuntrar skolelever att läsa och väcker dem till att fundera över läskunnighetens betydelse. Läsning påverkar på ett avgörande sätt hur ett barns kunskap, fantasi och kreativitet utvecklas, och den är nyckeln till delaktighet i samhället.

Barn och unga får sej en dunderdos läsinspiration, när Läsrörelsen i kommunerna! ordnar en tvåspråkig temavecka Läskul 27.9-1.10 i nätverkets kommuner.

Nätverket Läsrörelsen i kommunerna! deltar i lästimmen och utmanar nätverkets kommuner att delta i kampanjen Read Hour.

En sommarläskampanj startar i Borgå för alla elever i årskurs 1-6. För planeringen av kampanjen står Borgå stadsbibliotek, läsfrämjandeprojektet Brilli, Läsrörelsen i kommunerna! - nätverksprojektet, utvecklingsgrupperna i Borgå stad samt Hem och skola-föreningarna.