Sommarläskampanjen

En ny sommarläskampanj lanseras för alla elever i årskurs 1-6 i Borgå. Syftet med kampanjen är att stärka läsfärdigheterna men även att fästa uppmärksamhet vid kompisrelationer.