Sommarläskampanjen

29.04.2021

En ny sommarläskampanj lanseras för alla elever i årskurs 1-6 i Borgå. Syftet med kampanjen är att stärka läsfärdigheterna men även att fästa uppmärksamhet vid kompisrelationer. 

Temat för årets läskampanj är vänskap och sociala färdigheter. För planeringen av projektet står Borgå stadsbibliotek, läsfrämjandeprojektet Brilli, Läsrörelsen i kommunerna - nätverksprojektet, utvecklingsgrupperna i Borgå stad samt Hem och skola-föreningarna. Tanken med läskampanjen är att inspirera och uppmuntra eleverna att läsa även under sommarlovet

Instruktioner för att delta i sommarläskampanjen

  • Läs under sommarlovet böcker som du tycker om och som intresserar dig. Du kan läsa boken själv, läsa tillsammans med någon en bok, eller lyssna till en ljudbok. Skriv ner dessa böcker (boktitel och författare) på sommarläskampanjens blankett. 
  • Om blanketten blir fylld så kan du skriva ut flera blanketter och fortsätta på så sätt att delta i kampanjen.
  • För boktips rekommenderar vi dig att kolla igenom Borgå stadsbibliotekets boklista med spännande böcker i olika teman. 
  • Returnera alla ifyllda blanketter till skolan i augusti när skolåret börjar.

Bilduppgift för konstutställning på biblioteket

Utöver läsning av böcker kan du också delta i kampanjen med en bilduppgift. Bilduppgiften går ut på att du ritar en karaktär (bokkompis) från din favoritbok på ett A4 papper. Bilden kan returneras samtidigt med de ifyllda blanketterna då skolåret börjar i augusti. De som vill får delta i en konstutställning på Borgå stadsbibliotek där bilderna ställs ut. 

Deltagarblanketter och material