Läsrörelsen når ut till kommunerna

Nätverksprojektet med 24 kommuner

Läsrörelsen i kommunerna!

Vi är ett nätverksprojekt med 24 kommuner och ingår i nätverket En läsande kommun, som finansieras av Utbildningsstyrelsen och styrs av Läsrörelsen. Projeketet fortsätter fram till 31.12.2021. Det är projektets läsagent, styrgrupp och samarbetskommuner som står för verksamheten.

Syftet med nätverksprojektet är att kartlägga och främja åtgärder som ökar läskunnighet och läsintresse. Målet är att stärka en kultur där man delar med sig av sina kunskaper, att utveckla samarbetet mellan olika aktörer och att skapa bestående strukturer för det läsfrämjande arbetet. Inom projektet bedrivs ett tätt samarbete med småbarnspedagogiken, grundskolorna och biblioteken i kommunerna.  

Projektets verksamhetsplan i sex huvudpunkter:

Nätverkande inom kommunen och mellan kommuner

Kartläggning av läsfrämjandearbete i nätverkets kommuner

Samarbete och kunskapsdelande

Produktion och insamling av material till hemsidan, för nätverket

Fortbildning

Deltagande i nationella läsevenemang, ordna egen temavecka