Läsiver inom småbarnspedagogiken och förskolan

I augusti 2021 startar pilotprojektet Tamburbiblioteket i Borgå. I försöket deltar läsprojektet Brilli, Borgå stadsbibliotek och fyra daghem i Borgå.