Fortbildning

Välkommen med på våra webbinarier!


Spel är en mångsidig kulturform; det finns allt från enkla problemlösningsspel och tidsfördriv till roll- och äventyrsspelhelheter. Olika spel erbjuder olika sorters belöningar, upplevelser och erfarenheter. På så sätt kan spel jämföras med böcker och filmer; de underhåller, föder fantasin och väcker tankar och känslor. Spel som fiktion gör det...

23.9.2021 kl. 14.30 ordnar projektet Karkkilan Liikettä lukuniveliin ett webbinarium om hur man på olika sätt kan väcka läsiver och läsglädje. Webbinariet är gratis och det ordnas på finska via Teams.

Under Upplevelsedagen och -webbinariet får småbarnspedagoger, lärare, bibliotekspersonal, och alla som är intresserade av berättelser och upplevelser, massor av praktiska och användbara tips och ideér till läsinspiration. Det utlovas verktyg för att anordna upplevelsestunder, för muntligt berättande och för att skapa en inspirerande miljö för...

Tisdagen den 27.4 från klockan 15.00 - 17.15 erbjuder vi en fortbildning med temat 'En äventyrsresa in i ordkonstens värld'. Webbinariet är riktat för bibliotekspersonal och lärare inom grundskolan, gymnasiet och småbarnspedagogiken.

Torsdagen den 8.4. klockan 15-18.45 ordnar vi en fortbildning för lärare i Ateljé metoden. Ateljé metoden är ett didaktiskt verktyg som lämpar sig bäst för undervisning i modersmål och litteratur. Syftet med modellen är att stödja barn och ungas läskunnighet och läsintresse. Fortbildningen är gratis och ordnas via Teams.