Brilli 

Kultur och läsförmåga i Borgå

Vad handlar kultur- och läsprojektet Brilli om?

Brilli är ett läsfrämjandeprojekt i Borgå. Projektet startade med stöd av Undervisnings- och kulturministeriet hösten 2020. Brilli vill stödja och inspirera läsningen och läskunnighetsarbetet inom småbarnspedagogiken, förskolan, och i nybörjarundervisningen. Två läskoordinatorer jobbar inom det tvåspråkiga projektet under början av 2021.

Kultur- och läsprojektets verksamhet fortsätter till 31.7.2022. Under läsåret 2021-2022 är projektets syfte att erbjuda och förverkliga fortbildningar och nya redskap inom läskunnighetsarbetet för personalen inom småbarnspedagogiken, förskolor och nybörjarundervisningen i Borgå.

På dessa sidor finner ni tips om hur man kan främja läskunnigheten och levandegöra lässtunderna. Välkomna med!