Hemsidor om läsning och läskunnighet

De finlandssvenska läsambassadörerna

Inspirerande boktips och matnyttig information omkring läsning och barnlitteratur

Ad Astra

Ad Astra stödjer skolor, förskolor, lärarutbildningar och ungdomar med att bygga upp kompetenser i dialog, antirasism och olika religioner och kulturer

Rikta dig till läsning!

Främjande av läskunnighet i finsk- och svenskspråkig småbarnspedagogik, förskoleundervisning och de första skolåren i Åbo

Läsväskan

En plattform för lärare, författare, förläggare, bibliotekarier och andra intresserade som vill stöda läsinlärning. Tips för föräldrar.Sällskapet för mediefostran

Material om medie-påverkan i olika former, kritiska medie- och informationskunskaper, unga och sociala medier, anonymt hatprat och yttrandefrihet.