Hemsidor om läsning och läskunnighet

De finlandssvenska läsambassadörerna

Inspirerande boktips och matnyttig information kring läsning och barnlitteratur

Ad Astra

Ad Astra stödjer förskolor, skolor, lärarutbildningar och ungdomar att bygga upp kompetenser i dialog, antirasism och olika religioner och kulturer

Rikta dig till läsning!

Främjande av läs-kunnighet inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning och nybörjarundervisning i Åbo

Läsväskan

En plattform för lärare, författare, förläggare, bibliotekarier och andra intresserade som vill stöda läsinlärning. Tips för föräldrar.