Läsrörelsen i kommunerna!

En läsande kommun-nätverket

Öka läsintresset och stöd läskunnigheten

Vi behöver kunna läsa för att klara oss i livet. På dessa sidor finns matnyttiga tips för hur vi kan arbeta med att utveckla färdigheter kring läsförståelse, samt hur vi kan inspirera både barn och vuxna till läsning och till litteraturens fantastiska värld. 

Dessa sidor omfattar läsevenemang, fortbildningar, tips och information.

Här finns också det material som läsprojektet Brilli har sammanställt.
 
Välkommen!

Aktuellt 

Dagsverke rf:s kampanj Läsloppet uppmuntrar skolelever att läsa och väcker dem till att fundera över läskunnighetens betydelse. Läsning påverkar på ett avgörande sätt hur ett barns kunskap, fantasi och kreativitet utvecklas, och den är nyckeln till delaktighet i samhället.

Varför är läsning så viktigt?

Att läsa är att förstå

Barnens läskunnighet

Intresset för berättelser börjar tidigt

Hela kommunen läser

Hur kan vi väcka läsintresset?