Läsrörelsen i kommunerna!

En läsande kommun-nätverket

    Öka läsintresset och stöd läsförståelsen

Vi behöver läsa för att klara oss i livet. På dessa sidor finns matnyttiga tips för hur vi kan arbeta med att utveckla färdigheter kring läsförståelse, samt hur vi kan inspirera både barn och vuxna till läsning och litteraturens fantastiska värld. 

Denna sida omfattar läsprojekt, fortbildningar, tips och information.

Här finns också det material som läsprojektet Brilli har sammanställt.

 Välkommen!

Aktuellt 


Varför är läsning så viktigt?

Att läsa är att förstå

Barnens läskunnighet

Intresset för berättelser börjar tidigt

Hela kommunen läser

Hur kan vi väcka läsintresset?