I berättelsernas och spelens värld 9.11

20.09.2021

Läsrörelsen i kommunerna bjuder på ett webbinarium som är öppet för alla

I berättelsernas och spelens värld 9.11.21 kl. 14.30-16.00.

Webbinariet ordnas på finska via Teams, och det är kostnadsfritt att delta.

I inläggen ges intressanta inblickar på samband mellan spelifiering och läsinspiration.


Välkommen med!

Program

14.30-15 Berättandet i digitala spel

Tommi Tossavainen, planerare inom mediefostran, Nationella audiovisuella institutet 

15.00-15.30 Klasspel som en del av undervisningen

Birgit Jalonen, klasslärare, Högfors

15.30-16.00 Digital läsapp för ungdomar - bokrekommendationer och läsdiplom direkt till mobiltelefonen

Pia Rask-Jussila, läsagent, informatiker, Joensuu regionbibliotek

Med på resan i spelens värld:

Berättandet i digitala spel

Spel är en mångsidig kulturform; det finns allt från enkla problemlösningsspel och tidsfördriv till roll- och äventyrsspelhelheter. Olika spel erbjuder olika sorters belöningar, upplevelser och erfarenheter. På så sätt kan spel jämföras med böcker och filmer; de underhåller, föder fantasin och väcker tankar och känslor. Spel som fiktion gör det möjligt att överskrida vardagens gränser och uppleva sådant som inte skulle vara möjligt eller ens eftersträvansvärt i det dagliga livet. Spelens berättelser gör det möjligt för spelaren att känna t.ex. sorg, rädsla och ilska i trygg miljö. 

Tommi Tossavainen
Tommi Tossavainen

Tommi Tossavainen tar i sitt framförande upp berättandet i spel, och varför spel är ett så fängslande medium, att läsandet ofta blir åsidosatt.

Tommi Tossavainen är planerare i mediafostran vid Nationella audiovisuella institutet KAVI. Han är sakkunnig inom spelpedagogik, sociala medier och nya applikationer. Tommi koordinerar den nationella Spelveckan, och han har redigerat de populära handböckerna Pelikasvattajan käsikirjat, som kan laddas ner gratis på: www.pelikasvatus.fi 


Klasspel som en del av undervisningen

Birgit Jalonen är klasslärare på årskurs 5 i Högfors. Hon har länge varit verksam inom tävlingsidrotten, och det är kanske orsaken till att spelifiering blivit en så naturlig del av hennes undervisning. "De spel som jag kommer att förevisa har jag utvecklat för min klass, för att motivera eleverna att läsa och arbeta självständigt hemma. Spelen kan enkelt modifieras och användas för olika ändamål."


Digital läsapp för ungdomar - bokrekommendationer och läsdiplom direkt till mobiltelefonen

Pia Rask-Jussila
Pia Rask-Jussila

Hur ska man motivera dem som inte alls är intresserade av att läsa? I östra Finland testas en läsapp för ungdomar, där läsrekommendationer erbjuds via spelifiering i mobilen.

Pia Rask-Jussila, informatiker och läsagent på Joensuu regionbibliotek, berättar om appen.