Höstlov är Läslov

06.10.2021

Läsrörelsen i kommunerna deltar i den nationella läskampanjen:

Höstlov är Läslov - alla är vi läsare


Under skolornas höstlov uppmuntrar vi alla familjer att fira läslov genom att läsa tillsammans!

Läsivern kan födas när som helst, och intresset för att läsa kan väckas i vilket skede som helst i livet. Forskning visar att familjernas läsning har stor betydelse för barnens läsning. Högläsning och att läsa tillsammans är bra sätt att spendera gemensam fritid även med unga. En läsande vuxen är en viktig förebild.

På läskampanjens webbplats kan man bekanta sig med resekompis-videor och boktips för olika åldersgrupper. 

Kolla webbsidorna, ta tipsen tillvara och låt dig lockas med i läsningens värld!

Gå in på Läslovssidorna här