Kampanjen Läsloppet

17.11.2021

Dagsverke rf:s kampanj Läsloppet uppmuntrar skolelever att läsa och väcker dem till att fundera över läskunnighetens betydelse. Läsning påverkar på ett avgörande sätt hur ett barns kunskap, fantasi och kreativitet utvecklas, och den är nyckeln till delaktighet i samhället. 

Under det fyra veckor långa Läsloppet uppmuntras eleverna till att läsa så mycket som möjligt - såväl i skolan som på fritiden. Skolklasser och andra grupper kan delta i Läsloppet när som helst under läsåret.

Så här fungerar Läsloppet

Läsloppet pågår i fyra veckor. Innan Läsloppet inleds söker eleverna en eller flera lässponsorer åt sig från sin närkrets (till exempel en vårdnadshavare, far- eller morförälder, annan släkting, fadder eller bekant). Sponsorn binder sig till att betala en valfri summa för varje timme som eleven läst. Lässponsorns viktigaste uppgift är att uppmuntra eleven till att samla på sig lästimmar!

Under Läsloppet läser eleverna så mycket som möjligt i skolan och på fritiden och skriver dagligen upp den tid de använt på läsning i sitt Läspass. Eleven färglägger den tid som använts till läsning en kvart i taget. I klassrummet kan man också behandla Läsloppets teman: vikten av läskunskap och utbildning, barns och ungas rättigheter samt barns och ungas vardag och drömmar i Nepal.

Eleverna får välja sådan läsning som intresserar dem: barn- och ungdomsböcker, facklitteratur, sagor, serier mm. Efter att Läsloppet är över betalar lässponsorn en summa som motsvarar timantalet som är utmärkt på Läspasset. De medel vi samlar in med Läsloppet hänvisas till Dagsverke rf:s arbete för att stöda ungdomars verksamhet i Nepal i södra Asien.

Information om Läsloppet

Närmare information om Läsloppet på Dagsverke rf:s webbsidor. Där finns också en anmälningsblankett. Dagsverke rf gör skolbesök vid behov. Dagsverke rf:s verksamhet är kostnadsfri för skolorna.

Läsloppet är ett ypperligt tillfälle att utmana eleverna till att läsa mera på sin fritid och diskutera Läsloppets teman också hemma! 

https://www.taksvarkki.fi/sv/yleinen-sv/lasloppet-uppmuntrar-att-lasa

https://www.lukuralli.fi/sv/lasloppet/