Läsinspiration via Escape games 17.11

09.09.2021

Läsrörelsen i kommunerna! ordnar en virtuell utbildning på finska i samarbete med Suomen Kirjainstituutti: Läsinspiration via Escape Games

Onsdag 17.11.2021 klo 15.00-16.45

Utbildningen är avgiftsfri för deltagarna, och ordnas via Teams. De 50 första ryms med.

Utbildningen är fullsatt. Hör dig för om eventuella reservplatser: sanna.paljakka@porvoo.fi

Kan spel motivera till läsning? Kan spelande ge förutsättningar för bättre mångläskunnighet och gemensam inlärning? På vilket sätt kan escape spel främja dynamik och aktivt utforskande?

I utbildningen förenas spelpedagogik och litteraturfostran.

Föreläsare är intendent Mari Immonen (FM, ped.kand). Immonen har planerat och förverkligat escape rooms med litteraturtema för Suomen Kirjainstituutti och i Pukstaavi, Suomalaisen kirjan museo.

Välkommen med!