Läsinspiration via Escape games 17.11

09.09.2021

Läsrörelsen i kommunerna! ordnar en virtuell utbildning i samarbete med Suomen Kirjainstituutti: Läsinspiration via Escape Games

Onsdag 17.11.2021 klo 15.00-16.45

Utbildningen är avgiftsfri för deltagarna, och ordnas på finska via Teams. De 50 första ryms med.

Anmälningar tas emot fram till onsdag 10.11

Kan spel motivera till läsning? Kan spelande ge förutsättningar för bättre mångläskunnighet och gemensam inlärning? På vilket sätt kan escape spel främja dynamik och aktivt utforskande?

I utbildningen förenas spelpedagogik och litteraturfostran.

Föreläsare är intendent Mari Immonen (FM, ped.kand). Immonen har planerat och förverkligat escape rooms med litteraturtema för Suomen Kirjainstituutti och i Pukstaavi, Suomalaisen kirjan museo.

Välkommen med!