Ateljé metoden

14.03.2021

Torsdagen den 8.4. klockan 15-18.45 ordnar vi en fortbildning för lärare i Ateljé metoden. Ateljé metoden är ett didaktiskt verktyg som lämpar sig bäst för undervisning i modersmål och litteratur. Syftet med modellen är att stödja barn och ungas läskunnighet och läsintresse. Fortbildningen är gratis och ordnas via Teams. 

Program

15.00-16.30 Introduktion till Ateljé metoden

16.30-16.45 Paus

16.45-18.45 Workshop

  • Upplevelserik läsning

  • Att välja bok

  • Strategier för läsning

  • Intervjuer kring läsning

  • Utvärdering


Anmälningen är slut

Ateljé metodens utbildare

Laura Niinikivi, klasslärare, läskoordinator på Lojo stad

Taina Hämäläinen, rektor, 
speciallärare 


Vad är Ateljé metoden?

Ateljé metoden är ett didaktiskt verktyg som lämpar sig bäst för undervisning i modersmål och litteratur. Syftet med modellen är att stödja barn och ungas läskunnighet och läsintresse. Ateljé metodens kärna ligger i att organisera modersmålslektionerna på ett sätt där eleverna få aktivt arbeta med betydelsefulla läs- och skrivövningar.

I Ateljé metoden ingår sammanlagt sex olika målsättningar; självständig läsning, kreativt skrivande, grammatik och rättskrivning, att lyssna, att läsa tillsammans och interaktion. Dessa sex målsättningar informerar undervisningen och utvärderingen.

I Ateljé metoden ses läsning och litteratur som en del av vardagen. Att lära sig läsa kräver strategier och tid. Varje elev ges möjligheten att diskutera olika slags texter och litteratur på ett strukturerat och ändamålsenligt sätt.