Tamburbiblioteket i Borgå

11.03.2021

I augusti 2021 startar pilotprojektet Tamburbiblioteket i Borgå. I försöket deltar läsprojektet Brilli, Borgå stadsbibliotek och fyra daghem i Borgå.

Upplägget för Tamburbiblioteket är att biblioteket varannan månad förser en bokhylla i daghemmets tambur med bilderböcker, som föräldrarna kan låna hem via daghemmet i samband med att barnet hämtas. På det viset har också de föräldrar som inte tycker sig hinna besöka biblioteket tillgång till aktuella och stimulerande böcker att läsa hemma med sina barn. Konceptet främjar bland annat språkinlärningen, kreativiteten, kvalitetstiden med barnet samt nyfikenheten på böcker. 

I Tamburbiblioteket pilotprojektet i Borgå deltar Hindhår daghem, Ylä-Haikkoon päiväkoti, Päiväkoti Helmi, och Äppelgårdens daghem. 

Tamburbiblioteket projektet har med stor framgång provats i Sverige, där under namnet Kapprumsbibliotek. Konceptet har också strandat i Finland med hjälp av De finlandssvenska läsambassadörerna som dragit igång ett flertal Tamburbibliotek i Helsingfors, Vanda, Esbo och Österbotten under året 2020.