Sommarläskampanjen inspirerar barn och unga till läsning

10.06.2021

En sommarläskampanj startar i Borgå för alla elever i årskurs 1-6. För planeringen av kampanjen står Borgå stadsbibliotek, läsfrämjandeprojektet Brilli, Läsrörelsen i kommunerna! - nätverksprojektet, utvecklingsgrupperna i Borgå stad samt Hem och skola-föreningarna.

Syftet med läskampanjen är att uppmuntra eleverna att läsa under sommarlovet genom att väcka läsintresset. All läsning förstärker läsförmågan. Temat för årets läskampanj är vänskap och sociala färdigheter.

Kvarnbackens skola i Borgå har tillsammans med sin Hem och skola-förening redan under flera år framgångsrikt genomfört kampanjen och den har varit mycket omtyckt bland såväl elever, föräldrar som personal. Hem och skola-föreningen har vid kampanjens avslutningsfest i augusti bjudit eleverna på glass. Responsen från föräldrar har varit övervägande positiv: elevernas läsintresse har höjts och ett slumrande intresse för böcker har väckts till liv tack vare kampanjen. I år utvidgar vi kampanjen så att den når alla barn i Borgås förskolor och lågstadier.

Under sommaren bokför barnen sin läsning och skriver upp lästa böcker på en blankett. Dessutom kommer alla barn att få möjligheten att rita en karaktär (bokkompis) från en bok de läst på ett A4 papper. Bilderna lämnas in på hösten till skolorna för att sedan presenteras vid en konstutställning på Stadsbiblioteket i Borgå.

Sommarläskampanjen avslutas i början av det nya läsåret med en trevlig läsfest i varje skola. Då kungörs hur många böcker eleverna sammanlagt läst och varje klass får ett läsdiplom. Arrangörerna för läskampanjen kommer att bjuda på ett festligt program med ett musikuppträdande för skolans alla elever. Utöver programmet kommer det att serveras något gott för eleverna.

Läsfesten kommer att anordnas under veckorna 33-34 ute på skolornas skolgårdar. Stadsbiblioteket hjälper under hela sommaren med att hitta inspirerande och intressant läsning. Biblioteket har också kampanjmaterial ifall det behövs extra blanketter för att skriva ner lästa böcker.

Klicka här för mera information om kampanjen samt kampanjmaterial