Read Hour 8.9 

20.08.2021

Nätverket Läsrörelsen i kommunerna! deltar i lästimmen och utmanar nätverkets kommuner att delta i kampanjen Read Hour.  

Barn- och ungdomsstiftelsen ordnar Read Hour för att fira en gemensam lästimme med hela Finland. Read Hour ordnas på den internationella läskunnighetsdagen 8.9 kl. 19. 

Här hittar du idéer och material för hur du kan jobba med läsning i skolan:

 https://www.readhour.fi

  • Läsning är kul 

  • Bjud in folk i olika åldrar till gemensam läsning

  • Ordna ett event (live eller virtuellt)

  • Använd er av ordkonst, aktiviteter och olika digitala lösningar 

  • Utmana daghem, skolor, familjer, beslutsfattare​ och alla andra i kommunen att deta

  • Read Hour live 8.9. kl 10-11​ för högstadierna

  • Dela bilder eller klipp med #readhour och #lukuliikettakuntiin


Hur tänker ni delta?

Dela med er av era idéer, påhitt och planer i nätverket. Skicka info om ert event till nätverkets läskoordinator, så delar vi infon nina.wackstrom@porvoo.fi


Vi har skickat en läsutmaing till olika aktörer i Borgå. En del har redan svarat:

Så här deltar Borgå i Read Hour

Daghemmen ordnar lässtunder under dagen

Föräldraföreningar i Borgå rf utmanar skolorna i Borgå att läsa, och lottar ut bokpriser bland skolorna som deltagit

Kulturhuset Grand: LillaLuckan ordnar en sagostund 8.9. Samtidigt ordnas ett bokbytartorg med barn- och ungdomsböcker.

SFP fullmäktigegrupp deltar i Read Hour med att ordna en bokinsamling. Vi samlar in böcker som vi sedan för till daghem, skyddshemmet samt servicehus.

Lekskolan Regnbågen deltar genom att läsa böcker som anknyter till naturen både under samlingen och under vilan för de stora och de små barnen. Dessutom tar de böcker med till skogen till en skogsutfärd och läser med dockdramatisering till barnen i utemiljö. Böckerna är framme vid dagisingången så att familjerna ser vad de tänker läsa.