Läsrörelsen i kommunerna! -nätverkets kaffepauser

11.06.2021

Läsrörelsen i kommunerna! -nätverksprojektet ordnar från och med augusti varje första torsdag i månaden, klockan 14-15, en gemensam kaffepaus för hela nätverket. Kaffepauserna ordnas via Teams. 

Under kaffepauserna fömedlar läsagent Sanna Paljakka hälsningar från fältet. Utöver detta diskuterar vi fritt om läsfrämjandearbetet i vårt nätverk. 

Avsikten med kaffepauserna är att främja diskussionerna kring läsning och läskunnighet, och att erbjuda en möjlighet för alla deltagare i nätverket att delge och inspireras av vad som sker i de andra deltagande kommunerna.

Ni behöver inte anmäla er på förhand till kaffepauserna. Alla får komma till tals under pausen! Välkommen med! 

Läsrörelsen i kommunerna! -kaffepauser

Här nedan följer information om höstens alla kaffepauser samt länkar till Teams. Lägg datumen på minnet och kom med! 

Kaffepaus i augusti tors 5.8. kl 14-15

Kaffepaus i september tors 2.9. kl 14-15

Kaffepaus i oktober tors 7.10. kl 14-15

Kaffepaus i november tors 4.11. klo 14-15

Kaffepaus i december tors 2.12. klo 14-15