Lukuliikettä kuntiin!

24 kunnan verkostohanke

Lukuliikettä kuntiin!

Lukuliikettä kuntiin! on 24 kunnan verkostohanke, jonka tavoitteena on tukea lukutaitotyötä, innostaa lukemisen pariin, luoda pysyviä lukemisen rakenteita, kouluttaa ja jakaa tietoa toimivista käytänteistä.

Lukuliikettä kuntiin! -verkostohanke jatkaa toimintaansa kevään 2022 ajan. Hankkeen toteutuksesta vastaa lukuagentti, ohjausryhmä ja hankkeen yhteistyökunnat.

Kuulumme Lukuliikkeen ja Opetushallituksen Lukeva kunta -verkostoon. 

Hankkeen kuuden avainaskeleen toimintasuunnitelma

- Verkostoituminen niin oman kunnan sisällä kuin kuntarajat ylittäenkin eri toimijoiden kesken

- Lukutaitotyön kartoitus verkoston kunnissa

- Osaamisen jakaminen ja yhteistyö

- Materiaalin tuottaminen ja kokoaminen verkoston käyttöön nettisivuille

- Ammattilaisten koulutus

- Kansallisiin lukutaitotapahtumiin osallistuminen ja oman lukutaitotapahtumaviikon järjestäminen


Askelia kunnan lukutaitotyölle

Ajatuksia paikallisen lukutaitotyön tueksi. 

Suunnitelmallisuus, pitkäjänteisyys, eri toimijoiden välinen yhteistyö.

Lukeminen, lukutaito osaksi arkea.


Kansallinen lukutaitostrategia 2030

Kansallinen lukutaitostrategia 2030 on ladattavissa Opetushallituksen sivuilta:

Kansallinen lukutaitostrategia 2030

Kansallinen lukutaitostrategia 2030 kuvaa toimia, joita Suomessa täytyy tehdä monilukutaidon vahvistamiseksi. Koska lukutaidon eriytymistä tapahtuu jo perusopetuksen aikana ja heikosti lukevien määrä on erityisesti nuorten keskuudessa lisääntynyt, tarvitaan konkreettisia keinoja suunnan kääntämiseksi kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Lukutaitostrategian visio - Suomi maailman monilukutaitoisin maa 2030 - tavoittelee yhteiskuntaa, jossa lukutaidon merkitys tunnustetaan laajasti kaikilla aloilla, ja jokainen saa tukea ja vahvistusta omalle lukutaidolleen läpi elämän. Lukutaito on hyvinvoinnin ja kaiken oppimisen perusta.

Kansallisen lukutaitostrategian kolme suuntaviivaa ovat 1) Luodaan ja vahvistetaan lukutaitotyön rakenteita 2) Vahvistetaan monilukutaito-osaamista ja 3) Innostetaan lukemaan ja monipuolistetaan lukutaitoa.

Kansallisessa lukutaitostrategiassa lukutaitoa käsitellään monilukutaidon käsitteen avulla. Tekstien lukeminen ja tuottaminen edellyttää monilukutaitoa eli taitoa lukea, ymmärtää ja tulkita sekä kirjoittaa ja tuottaa monimuotoisia tekstejä erilaisissa ympäristöissä ja erilaisin välinein. Monilukutaidon käsitteeseen kuuluu ajatus, että kaikki lukutaidot perinteisestä luku- ja kirjoitustaidosta esimerkiksi medialukutaitoon, visuaaliseen lukutaitoon ja datanlukutaitoon ovat yhtä arvokkaita ja tarpeellisia.

Lukutaitostrategian päälinjauksista on vastannut ohjausryhmä ja kirjoitus- ja laadintaprosessista projektiryhmä. Opetushallituksen Lukuliike on koordinoinut projekti- ja ohjausryhmän työtä.