Linkit ja vinkit lukutaitotyöhön

Kaikkien yhteinen materiaalipankki

Materiaalipankkiin

Lähetä meille ideoita, vinkkejä ja toimintamalleja lukutaitotyöstäsi. Julkaisemme ideat täällä materiaalipankissamme.

Lukemisen vuosi

Teemapäiviä ja -viikkoja kouluvuoden varrelle lukuintoa lisäämään


 • 9.8. Tove Janssonin päivä
 • 8.9. Kansainvälinen lukutaitopäivä, Read Hour
 • Lokakuu Lukukuu
 • 10.10. Mielikirjapäivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä Aleksis Kiven päivä
 • 18.10. Sadun päivä
 • 27.10. Kansainvälinen nallepäivä
 • Marraskuu Pohjoismainen kirjallisuusviikko, Peliviikko
 • 20.11. Lasten oikeuksien päivä
 • 14.1. Topeliuksen päivä
 • 5.2. J. L. Runebergin päivä
 • 8.2. Lainan päivä
 • Helmikuun 2. sunnuntai Lukurauhan päivä
 • Helmikuun 2. viikko Mediataitoviikko
 • 28.2. Kalevalan päivä, suomalaisen kulttuurin päivä
 • Helmi-maaliskuu Maailman ääneen lukemisen päivä
 • 21.3. Maailman runouden päivä
 • 2.4. Kansainvälinen lastenkirjan päivä
 • 9.4. Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä
 • Huhtikuu Lukuviikko
 • 23.4. Kirjan ja ruusun päivä 


Lukuiloa ja -intoa

Kuvia ja tiedostoja klikkaamalla pääsee tutustumaan erilaisiin lukemaan innostamisen materiaaleihin

Varhaiskasvatukseen

MYÖNTEINEN LUKUKOKEMUS PÄIVÄKOTILASTEN ITSENSÄ SUUNNITTELEMANA

Pieni ryhmä valitsi yhdessä kirjan, jota luimme monta kertaa päivässä viikon ajan lasten valitsemassa paikassa. Kirjoja luettiin kiipeilytelineen alla, nurmikolla, pöydän alla, viereisessä puistossa, sohvalla ja terassilla. Pääasiana tässä oli myönteinen lukukokemus. Tilanteessa sai olla oma itsensä ja sai rentoutua rauhassa kuuntelemaan. Ei tarvinnut varautua siihen, että joku kysyy heti kirjan päätyttyä jotakin ikään kuin testatakseen onko hän kuunnellut. Joissakin ryhmissä kirja ehdittiin lukea monta kertaa alusta loppuun lasten kanssa. Lapset nauttivat kun muistivat tarinan käänteitä jo etukäteen. Lapset toivoivat tätä lisää.

Muita lukemaan innostamisen käytäntöjä

 • Kirjan lukeminen pienissä ryhmissä, pysähtyen keskustelemaan kirjan tapahtumista
 • Kirjan lukeminen kokoontumisella siten, että pysähdellään tärkeimpiin kohtiin keskustelemaan kirjasta
 • Kirjan lukeminen pienelle ryhmälle / yhdelle tai kahdelle lapselle tavoitteena esineiden ja asioiden nimeäminen
 • Lepohetkellä tarinan kuunteluun rauhoittuminen

Jokioinen


Kouluun 


Velmut lukuetapit

Velmut lukuetapit on lukustrategioiden opettamisen työkalu, jonka avulla oppilaille ja huoltajille on helppo tehdä näkyväksi erilaiset lukutaidon osataidot. 

Materiaalissa osataidot on yksinkertaistettu taulukkoon ja konkreettisin taitotasokortteihin, jotka kertovat mitä milläkin tasolla jo osataan ja mitä pitää vielä harjoitella. Hauskat Juha Harjun piirtämät lukuvelmuhahmot kehittyvät yhdessä lukijan kanssa. 

Materiaali tukee eri tasoisten lukijoiden kirjallisuusvalintoja ja antaa vinkkejä eri tasoille sopivista kirjoista sekä kannustaa luetuttamaan lapsia jo lukutaidon ensimetreistä alkaen.

 Materiaali on tuotettu osana Opetushallituksen Lukuliikkeen rahoittamaa Lukeva kunta -verkostojen Liikettä lukuniveliin -hanketta.

Velmut lukuetapit -materiaalin voit ladata aoe.fi -sivustolta https://aoe.fi/#/materiaali/1896 tai alla olevan latauslinkin kautta. 

Lukupiiri

Lukemaan innostava ja monipuolinen työskentelymuoto

Kuvat: Sanna Paljakka

Lukupiiri

Tehtävälomake oppilaalle lukupiirityöskentelyyn, jossa lukupiiriryhmä lukee eri kirjoja. Viikkotehtävä kaikilla aina sama. Lomake: Sanna Paljakka


Ateljee - iloa lukemiseen!

Ateljee on äidinkielen opettamisen toimintamalli. Ateljee-toimintamallin tavoitteena on tukea lasten lukutaidon kehittymistä ja lukuinnon syntymistä. Ateljee on tapa organisoida äidinkielen tunnit siten, että oppilaat työskentelevät aktiivisesti merkityksellisen lukemis- ja kirjoittamistehtävien parissa.

Lyhyesti toimintamallin ideana on äidinkielen osataitojen mallintaminen, tavoitteen asettaminen, harjoittelu ja arviointi kuuden ateljeen avulla. Ateljeeta ovat itsenäinen lukeminen, luova kirjoittaminen, oikeinkirjoitus ja kielioppi, kuunteleminen, yhdessä lukeminen ja vuorovaikutus.

Samalla tunnilla on suurryhmän, pienryhmän ja yksilön opettamisen vaihtelua.Tarkoituksena on opettaa oppilaat työskentelemään merkityksellisen lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyvien tehtävien parissa.

Lukeminen on osa jokaista päivää ja lukustrategioiden oppimiselle varataan paljon aikaa. Oppimateriaalina käytetään autenttista materiaalia ja erilaisia tekstilajeja ja opetus rakentuu kirjallisuuden ympärille. Lapselle annetaan mahdollisuus strukturoituun valintaan ja teksteistä keskusteluun. 


Lukuralli

Lukuralli / lukulaukka innostaa ja kannustaa ääneen lukemisen harjoittamiseen. Malli: FB/Alakoulun aarreaitta/Mia Jussila


Kokonaisteoksen käsittely

Ryhmätyötehtäviä kokonaisteoksen käsittelyyn. Ryhmätyöskentely voidaan toteuttaa pistetyöskentelynä tai niin, että ryhmä saa valita esim. kolme suoritettavaa tehtävää. 

Tehtävät: Sanna Paljakka


Miinan koulun Lukujuttu

QR-koodista aukeaa Jokioisten Miinan koulun Lukujuttu-koonti.
Linkistä pääsee Lukujuttuun myös

Paanan yläkoulun vinkkejä lukemiseen

 • Yläkoululaiset lukevat ekaluokkalaisille
 • Oppilaat valitsevat ryhmittäin luettavan kirjan. Joku koulun opettajista lukee saman kirjan ja kirjasta keskustellaan yhdessä.
 • Kirjojen kierrätyspäivä - kirjat vaihtavat omistajaa
 • Yhdistä kirja ja opettaja - näyttely opettajien suosikkikirjoista
 • Lukuhetki eri oppiaineiden tuntien alussa
 • Kirjallisuusaiheinen tietokilpailu keskusradion välityksellä
 • Koko koulu lukee hetken yhdessä yhteisessä tilassa
 • Kirjallisuusaiheiset päivänavaukset.

Jokioinen


Kirjastosta ja muita vinkkejä

Uudenmaan kirjastojen lukuhaaste

Uudenmaan kirjastojen laatima lukuhaaste on päivitetty. Kuvaa klikkaamalla pääset tutustumaan uuteen lukuhaasteeseen 2022-2023.


Monilukutaitoa opitaan ilolla

Linkistä pääsee MOI-kehittämisryhmän kirjaan Kurittomat palaset - Monilukutaitoa opitaan ilolla. 

Monilukutaitoa sanataiteella 

Sanataiteen yhdistäminen kirjavinkkaukseen, esim. kirjavinkkaus roolihahmossa (Pupun kirjavinkkaus) ja Sanoista saduiksi -vinkkaus https://akeuutiset.wordpress.com/vertaisoppiminen/monilukutaitoa-sanataiteella-materiaalipankki/