Lohja 7.3.24

Lohja 7.3.24 klo 14.15-17.45

Laurentius-koulu 

Kirkkokatu 6, Lohja

Ohjelma

14.15-14.30 Messujen avaus

14.30-15.00 Puheenvuoroja, musiikkia

15.00-15.45 Agneta Möller-Salmela

15.45-16.30 Aleksis Salusjärvi

16.30-17.15 Juli-Anna Aerila

17.15-17.45 Puheenvuoroja, musiikkia

Työpajat alkavat luentojen kanssa samanaikaisesti ja kestävät pääsääntöisesti 20 min.

Esittelypisteet ovat avoinna koko messutapahtuman ajan. 


Työpajat

Mediataitokoulu - opettajan paras kaveri / KAVI

Työpajassa tutustutaan uudistettuun Mediataitokouluun, josta saat maksuttomasti juuri sinulle sopivia, valmiita kokonaisuuksia varhaiskasvatukseen ja esi-ja perusopetukseen. Medialukutaidon osaamisen kuvauksista selviää, mitä oppilaiden kuuluisi osata eri luokka-asteilla, ja minkälaista pedagogiikkaa varhaiskasvatuksessa tulisi toteuttaa. Mediataitokoulusta löydät kaiken, mitä tarvitset tukeaksesi lapsen medialukutaidon kehitystä varhaiskasvatuksesta aina perusopetuksen loppuun asti.

Monilukutaitoa vahvistamassa / Mediakasvatusseura

Mediakasvatusseuran työpajassa tutustutaan monilukutaidon vahvistamiseen erityisesti medialukutaidon näkökulmasta. Medialukutaito on yhdistelmä tulkinnan, tuottamisen ja mediaympäristössä toimimisen taitoja. Taitoa esittää kysymyksiä, pohtia motiiveja ja tarkoitusperiä sekä suunnata kriittinen katse myös itseensä. Työpajassa testaamme yläkouluun soveltuvia materiaaleja näiden taitojen vahvistamiseksi.

Yle Uutisluokan Yle Triplet - uutisvideoista oppimateriaalia

Tervetuloa Yle Tripletin käyttökoulutukseen!

Ylen luotettavista uutisvideoista saat valmista oppimateriaalia opettajien päivittäiseen työkalupakkiin. Jokaisena koulupäivänä palvelussa julkaistaan kolme uutta videota.

Parhaan hyödyn saat, kun kirjaudut ilmaiseen palveluun ennen koulutusta osoitteessa yle.fi/triplet

Yle Uutisluokan tuottaja Mari Vesanummi opastaa palvelun saloihin. 

Aineenopettaja lukutaidon kehittymisen tukijana / Pirjo Laatikainen

S2-lapsen sanavaraston ja lukutaidon tukeminen lukutuokioilla /NMI

Miten luetaan S2-oppilaan kanssa? Kuinka tuetaan sanavaraston kehitystä kirjallisuuden avulla? Miten löytää S2-oppilaalle sopivaa luettavaa?

Lukuteatteri / Juli-Anna Aerila

Lukuteatteri on menetelmä, joka sopii alkuopetuksesta yläkouluun. Lukuteatteri on tekstin eläytyvää lukemista, mutta ideana ei ole opetella ulkoa repliikkejä. Lukuteatteri on hyvä keino lisätä lukusujuvuutta: harjoitellessaan lukijat lukevat tekstiä useaan otteeseen ja harjoittelevat erilaisia prosodisia keinoja. Toistuva harjoittelu kehittää tarkkuutta ja sanantunnistuksen automatisaatiota.

LukuTähti

LukuTähti on luokanopettajien kehittämä palvelu, joka innostaa lapset lukemaan pistekisojen, palkintojen ja humoristisen hahmon avulla. LukuTähden avulla opettajan on helppo tukea lapsen yksilöllistä lukupolkua. LukuTähdestä löytyy luetun ymmärtämiskysymykset jo yli 350 lasten suosikkikirjaan automaattisella korjauksella. Tule tutustumaan ja kokeilemaan, miten LukuTähti toimii.

Suullinen tarina ja salaisen äänestyksen käyttäminen metodina / Agneta Möller-Salmela

Den muntliga berättelsen och användandet av den hemliga röstningen som metod / Agneta Möller-Salmela

Tekoäly alakoulun äidinkielenopetuksessa / Saara Loikkanen

Digiosaaminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa / Tuulia Lyytikäinen 

Pajassa käsitellään Lohjan TVT-taitotasotavoitteiden päivittämistä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen osalta vastaamaan uusia digitaalisen osaamisen kuvauksia (Uudet lukutaidot -hanke). Tätä päivitystyötä tehdään osana varhaiskasvatuksen hanketta Än, yy, tee nyt! Tekoälyä varhaiskasvatukseen.

Osmon ja Säihkyn aakkospolku, draaman keinoin kirjainten maailmaan / Anne Österberg ja Jonna Marjamäki 

Satupolku ja kirjavinkkejä eri luokka-asteille / pedagoginen informaatikko Melina Aremaa

Ateljee/SYLI-esittely / Laura Niinikivi ja Anne Österberg

Ateljee-toimintamallista varhaiskasvatukseen soveltuvan SYLI-mallin esittely

Monikielisyys ja kielellinen tuki varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa / Kaisa Kukkonen ja Ranja Karakus

Monitaitelija Pekka Kainulainen /

Pajat 1 ja 3 Perhetukikeskuksen taideprojekti

Pajat 2 ja 4 Amorphis-yhtyeen kalavalais-vaikutteisten lyriikoiden syntyprosessi

"Olen kuvataiteilija ja sanoittaja ja kerron kokemuksistani Ojamon perhetukikeskuksen taideprojektin parissa sekä esittelen Amorphis-yhtyeen kalevalais -vaikutteisten lyriikoiden syntyprosesseja. Työskentelyni lastensuojelun parissa ja toimiminen kansainvälisen heavy metal -yhtyeen sanoittajana perustuu ihmiskunnan yhteiseen kuvastoon ja kertomukseen. Lapsen kyky tajuta ja tuottaa satua on yhteydessä mytologioiden alkulähteeseen. Kuinka suullisesta perinteestä kehittyi kertomakirjallisuus ja millainen on mielikuvituksen ja tarinan silta?


Mukana Lohjan Lukutaitomessuilla

Opetushallitus

KAVI

Mediakasvatusseura

YLE /Uutisluokka/Triplet

ÄOL 

Pirjo Laatikainen / Luenpa-materiaali

ILT education / Lukulumo

Eduduo / Lukutähti-palvelun esittelypaja

Ateljee-menetelmä

Lohjan lukututorit

Saara Loikkanen / Tekoäly -työpaja

MLL - lukumummitoiminta

Lohjan kirjasto

Juli-Anna Aerila, Turun yliopisto

Pekka Kainulainen

Porvoon monilukutaidon kehittäjäopettajatMessuilla kouluttamassa

Lohjan lukutaitomessuilla 7.3.24 vierailee Aleksis Salusjärvi, toimittaja ja kirjallisuuden ammattilainen. Salusjärvi on työskennellyt lehti-, tv- ja radiotoimittajana. Hän on vieraillut noin sadassa oppilaitoksessa ympäri Suomea, vetämässä lukutaidon työpajoja. Erityiskohderyhmänä ovat lukemisen kanssa kamppailevat nuoret perusasteen erityisopetuksessa, sairaalakouluissa, ammatillisissa opinnoissa sekä rikostaustaiset nuoret.

Lohjalla luennoi myös erikoiskirjastovirkailija, lukemaan innostaja Agneta Möller-Salmela.

Hän on kehittänyt hankomallin kirjaston ja varhaiskasvatuksen ja koulujen väliseen yhteistyöhön lukemaan innostamiseen. Innostamistyössä jokainen ryhmä tai luokka vierailevat Elämyshuoneessa kerran kuukakaudessa. He saavat siten yhdeksän kirjallista ohjelmaa lukuvuoden aikana. Ohjelma on aina kaikille aisteille.

Perheessä lukeminen -opas

Hemmaläsningens möjligheter

Juli-Anna Aerila yliopistonlehtori, opettajankoulutuslaitos (Rauma)PhD (education); Docent (literature education and reading) luennoi myös Lohjan lukutaitomessuilla 7.3.24

Juli-Anna Aerila työskentelee lasten lukemisen edistämiseksi. Hänen mielenkiintonsa suuntautuu erityisesti lasten lukuilon herättelyyn, tunneperustaiseen ja taidelähtöiseen kirjallisuuskasvatukseen sekä perheiden lukemiseen innostamiseen. Hän on julkaissut yhdessä Merja Kauppisen kanssa teokset Sytytä lukukipinä - Pedagogisia keinoja lukuinnon herättelyyn ja Kirjasta kaveri - Sytykkeitä lukijaksi kasvamiseen. Hänen tutkimuksensa keskittyy erityisesti kasvatustieteen alueelle.


Tervetuloa Lukutaitomessuille!