Näkökulmia nuorten tekstitaitoihin 8.3.23     klo 15-17.10

12.05.2023

Kuntien lukevat yhteisöt -verkosto 

tarjoaa kaikille avoimen ja maksuttoman webinaarin 

Näkökulmia nuorten tekstitaitoihin 

keskiviikkona 8.3.23 

klo 15.00-17.10


Ohjelma

15.00 Tervetuloa! 

Sanna Paljakka, lukuagentti


15.05-16.05 Mistä lukijuus on tehty? 

Leea Lakka, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto

Leea Lakka pohtii esityksessään nuorten suhdetta teksteihin, lukemiseen ja lukijuuteen. 

Miksi toiset nuoret lukevat ja toiset eivät? 

Uinuuko jokaisessa nuoressa lukuinto, joka kiinnostumiseen kannustamalla herää? 


16.05-16.10 Tauko


16.10-17.10 Kriittisen lukemisen tukeminen 

Carita Kiili, akatemiatutkija, Tampereen yliopisto

Mitä tiedämme oppilaiden ja opiskelijoiden kriittisestä lukutaidosta?

Missä he tarvitsevat eniten tukea?

Miten opettaja voi tukea lasten ja nuorten kriittisen lukutaidon kehittymistä? 

Kouluttajat

Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Leea Lakka viimeistelee väitöskirjaansa yhdeksäsluokkalaisten tekstitaidoista. Vietettyään vuoden yläkoulun takarivissä Lakka analysoi, miten ja miksi tekstitaitojen karttumista voi yläkoulussa vältellä. Lakan tutkimusta leimaa monitieteinen ote ja kiinnostus yhteiskunnallisiin erontekoihin.  

Carita Kiili on akatemiatutkija Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa. Kiilin tutkimus on tutkinut koululaisten ja lukiolaisten tutkivaa nettilukemista ja kehittänyt arviointi- ja opetusmenetelmiä nettilukemisen tukemiseen. Hän on mukana Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa CRITICAL-hankkeessa, jonka tavoitteena on tukea nuorten kriittistä lukutaitoa.