Lukutaidosta monilukutaitoon

01.02.2022

Lukuliikettä kuntiin! -hanke järjestää 

 

Torstaina 10.3.2022 

klo 14.00-17.10


hankkeen toiminnan huipentavan ja päättävän koulutustilaisuuden 

Lukutaidosta monilukutaitoon


Kaikille avoin ja maksuton koulutus järjestetään etänä Teamsin kautta.


Koulutuksen avulla pyritään löytämään vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin

- Mitä lukutaito on? Miten lukutaitoa kehitetään?

- Mitä on monilukutaito? Miten monilukutaitoa voidaan opettaa eri oppiaineissa?

- Kielen kehittyminen ja lukemaan oppiminen. Millä eri tavoilla näitä voisi huomioida ja edistää koulussa?

- Miten koulusta tulee kielitietoinen? Millaista on kielitietoinen opetus?  


 Ohjelma

14.00 Tervetuloa!  
Sanna Paljakka 

Lukuagentti, Lukuliikettä kuntiin! -hanke

14.05-15.05 Lukuklaanin lukupiiristä innostusta lukemiseen? 
Sara Routarinne 

Äidinkielen opetuksen professori, Turun yliopisto

15.05-16.05 Lukuiloon on monia reittejä - pedagogiikkaa ja tutkimustietoa lukukipinän syttymiseen 
Juli-Anna Aerila

Kasvatustieteen tohtori, Turun yliopisto

16.05-16.10 Tauko

16.10-17.10 Tiedonalan tekstitaidot osana monilukutaitoa 
Sari Sulkunen 
Apulaisprofessori, Jyväskylän yliopistoTallenne koulutuksesta

Tilaisuus tallennettiin ja se on katsottavissa täältä kahden viikon ajan koulutuksen jälkeen. 

Tallenne on leikkaamaton ja esim. break out room -työskentelyt eivät ole tallentuneet.

Tallenne oli katsottavissa 11.3.-25.3.2022 ja sitä katsottiin 66 kertaa.
Kiitos kaikille mielenkiinnosta!

Puhujat esittelyssä

Sara Routarinne
Sara Routarinne

Äidinkielen opetuksen professori Sara Routarinne (Turun yliopisto) oli mukana Suomen Kulttuurirahaston Lukuklaanihankkeen tutkimuksessa, jota johti professori Pirjo Hiidenmaa Helsingin yliopistosta. Hankkeessa selvitettiin laajalla kyselyllä kirjallisuuden lukemista ja lukemisen työtapoja peruskoulussa. Erillisissä osatutkimuksissa on tarkasteltu Lukuklaania varten luodun sosiaalisen lukupiiritoiminnan vaikuttavuutta. 
Tällä hetkellä Routarinne tutkii lukemisen ja kirjoittamisen vuorovaikutuskäytänteitä alaluokilla.

Linkki Lukuklaani-tutkimuksen blogiin


Äidinkielen ja kirjallisuuden yliopistonlehtori Juli-Anna Aerila (Turun yliopisto) on yhdessä Merja Kauppisen kanssa kehittänyt TARU - Tarinoilla lukijaksi -kokonaisuutta, joka keskittyy lukemisen iloon, lukijayhteisöjen muodostamiseen sekä taidelähtöiseen toimintaan osana lukemista. TARU-kokonaisuutta kuvataan teoksissa Lukukipinä (2019) ja Kirjasta kaveri (2021). 

Aerilan tutkimus keskittyy lukijuuteen, kertomukselliseen pedagogiikkaan sekä taidelähtöiseen toimintaan. Erityisenä mielenkiinnon kohteena on perhelukemisen käytännöt ja menetelmät.

Linkki IKI-Taru-sivuille


Sari Sulkunen
Sari Sulkunen

Apulaisprofessori Sari Sulkunen työskentelee Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitoksella. 

Hänen tutkimusalaansa ovat nuorten ja aikuisten monilukutaito, ja hän on viime vuosina tutkinut erityisesti tiedonalan tekstitaitoja ja niiden opettamista. 

Hän oli Kansallista lukutaitostrategiaa työstävän projektiryhmän jäsen.

 Kuva: Pertti Snellman, JY