Hämeenlinnan monilukutaitotyö

02.03.2023

Hämeenlinnan kaupungissa toimivat tutoropettajat, jotka jalkauttavat perusopetuksen kouluihin monilukutaitoa (monilukutaitotutorit) ja digiosaamista (digitutorit). Tutoropettajat toimivat oman työnsä ohella toisten opettajien työpareina ja vertaiskouluttajina.

Monilukutaitotutoreina on lukuvuonna 2022 - 2023 kaksi opettajaa, jotka kiertävät eri kouluissa joka tiistai. Tutorpäivät sovitaan koulujen kanssa lukukausittain, ja tutorit ovat pari viikkoa ennen vierailua sähköpostitse yhteydessä opettajiin. Tutorin kanssa voi suunnitella oppitunteja tai kokeilla valmiita kokonaisuuksia.

Hämeenlinnan tutortoiminnan sivuille: https://tutorhameenlinna.wordpress.com/

Oikeus oppia -hankkeen kautta Kanta-Hämeessä järjestettiin syksyllä 2022 opettajille, varhaiskasvattajille ja kirjastoväelle kielitietoisuuteen ja lukuintoon keskittyvää koulutusta. Koulutuksen aikana syntyi sivusto Kieli, mieli ja lukeminen, jolta löytyy ideoita lukuinnon herättämiseksi sekä Lukufestareiden materiaaleja. Lukufestarit on lukemisen teemaviikko, jota on tarkoitus jatkaa Hämeenlinnassa tulevinakin syksyinä.

Hämeenlinnan Kieli, mieli ja lukeminen -sivuille: https://www.kielimielilukeminen.fi/

Hämeenlinnan kaupunginkirjasto ja koulut tekevät monipuolisesti yhteistyötä lasten ja nuorten lukutaidon kehittämiseksi.

Hämeenlinnan kirjastojen palvelut kouluille: https://vanamo.finna.fi/Content/palvelut_kouluille