Ateljee-jatkokoulutus 28.11.23 klo 14-17

02.09.2023

Kuntien lukevat yhteisöt -verkosto tarjoaa maksuttoman koulutustilaisuuden, jossa pääsee tutustumaan ja syventämään Ateljee-menetelmän käyttöä äidinkielen opetuksen välineenä. 


Ateljee-menetelmän jatkokoulutus 

28.11.2023 klo 14-17

Hamarin koulu, Porvoo 

Koulutuspaikan osoite: Hamarintie 34, 06650 Hamari

Koulutukseen ilmoittautuneille on lähetetty lisäinfoa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. 

Jälki-ilmoittautuminen onnistuu lähettämällä sähköpostia sanna.paljakka@porvoo.fi

Koulutus on tarkoitettu Ateljee-menetelmän perusteisiin jo tutustuneille, mutta koulutukseen on mahdollista osallistua ilman perusteiden tuntemustakin. 

Koulutus toteutetaan, jos ilmoittautuneita on vähintään 10. Mukaan mahtuu 30 osallistujaa. 

Ensisijaisesti koulutus on suunnattu Kuntien lukevat yhteisöt -verkoston kuntien opettajille.

Porvoon opettajat voivat varmistaa paikkansa koulutukseen ilmoittautumalla ylläolevan linkin kautta ja lisätä koulutuksen myöhemmin OSKUun.


Koulutuksen sisältöjä

Ateljee-toiminnan kertaus aloituspaketin avulla

  • Lukeminen on ajattelua -> Lukusalaatti

  • Talon taidot ja yhden strategian mallintaminen + ryhmissä strategiamallin valmistaminen

  • Elämyksellinen lukeminen

  • Oman kirjan kirjoittaminen vuoden mittaisena projektina

  • Oikeinkirjoitus Ateljee-menetelmällä

  • Luova kirjoittaminen Ateljee-menetelmällä


Kouluttajina toimivat tuttuun tapaan 

lukukoordinaattori Taina Hämäläinen, jolla on pitkä kokemus rehtorin ja erityisopettajan työstä ja luokanopettaja, lukututor Laura Niinikivi Lohjalta.


Äidinkielen opettamisen toimintamalli Ateljee

Ateljee on äidinkielen opettamisen toimintamalli, joka pohjautuu kirjallisuuden käyttöön opetuksessa. Ateljee-toimintamallin tavoitteena on tukea lasten lukutaidon kehittymistä ja lukuinnon syntymistä. Ateljee on tapa organisoida äidinkielen tunnit siten, että oppilaat työskentelevät aktiivisesti merkityksellisten lukemis- ja kirjoittamistehtävien parissa. Samalla tunnilla on suurryhmän, pienryhmän ja yksilön opettamisen vaihtelua.

Lyhyesti toimintamallin ideana on äidinkielen osataitojen mallintaminen, tavoitteen asettaminen, harjoittelu ja arviointi kuuden ateljeen avulla. Ateljeeta ovat itsenäinen lukeminen, luova kirjoittaminen, oikeinkirjoitus ja kielioppi, kuunteleminen, yhdessä lukeminen ja vuorovaikutus.

Lukeminen on osa jokaista päivää ja lukustrategioiden oppimiselle varataan paljon aikaa. Opetus rakentuu kirjallisuuden ympärille ja oppimateriaalina käytetään autenttista kirjallisuutta.

Lapselle annetaan mahdollisuus strukturoituun valintaan ja teksteistä keskusteluun.