Dyk ner i läsningens värld!

14.02.2021

Webbinariet Dyk ner i läsningens värld! anordnades tisdagen den 16.3.2021 klockan 15-17.30. Temat för fortbildningen var jämställdhet och mångfald i barnlitteraturen samt hur vi kan väcka och inspirera läslusten hos barn och unga i skolan, i biblioteket och inom småbarnspedagogiken.

Webbinariet var riktat för personer som arbetar inom småbarnspedagogiken, grundskolan och biblioteket runt hela Finland. Fortbildningen arrangerades på två språk (finska och svenska) via Teams. Deltagandet i webbinariet var gratis.

Program

15.00-15.05 Förord av Sanna Paljakka, Läsrörelsen når ut till kommunerna! - nätverksprojektets läsagent

15.05-16.05 Barnlitteratur och mångfald - Hur kan en välja barnböcker som stödjer jämställdhet och likabehandling? Jaana Pesonen (KT)

16.05-16.10 Paus

16.10-16.50 Berättelser har betydelse! Bibliotekspedagog Tuula Rönkä och läskoordinator Feeja Haarmann motiverar barn och unga till att läsa i specialgrupper och på högstadiet

16.50-17.20 De finlandssvenska läsambassadörerna Amanda Audas-Kass och Henrika Andersson inspirerar barn och unga till läsning

17.15-17.30 Slutord

Anmälningen är slut

Presentation av föreläsarna

Jaana Pesonen (KT)
arbetar på Helsingfors universitet som universitetslektor inom småbarnspedagogiken. Pesonen har en gedigen bakgrund inom forskning i barnkultur, med special fokus på hur barnlitteraturen kan stödja mångfald och antirasism. Pesonen har utöver detta intresserat sig för didaktik som kan stödja språkundervisningen.

Bibliotekspedagog Tuula Rönkä ja läskoordinator Feeja Haarmann berättar om barn- och ungdomsbibliotekets verksamhet på Sibbo biblioteket samt om samarbetet mellan biblioteket och skolan. Vilka ungdomsböcker och aktiverande lässtunder passar för högstadieelever? Hur kan vi skapa inspirerande och givande lässtunder för specialgrupper på biblioteket?

De finlandssvenska läsambassadörerna har nu kommit mer än halvvägs i sitt treåriga projekt. Målsättningen är att inspirera och väcka läshungern hos barn och unga i hela Svenskfinland, skapa samarbeten och nätverk och finna nya sätt att inspirera till läsning. Under presentationen lyfter vi i huvudsak fram två läsfrämjande projekt:

- presentation av kortfilmen och kampanjen "Man Läser" (ett samarbete med Svenska YLE med läsande manliga förebilder i fokus)

- presentation av pilotprojektet "tamburbibliotek" (ett samarbete med biblioteken, daghem och föräldrar till barn i åldern 3-5)

Läs mer om De finlandssvenska läsambassadörerna