Bokgåva till åk 1 - 2

11.03.2021

Läsfrämjandeprojektet Brilli gav Runeberg Junior 2021 vinnaren Nattexpressen av Karin Erlandsson, med illustrationer av Peter Bergting, som gåva till alla klasser i åk 1-2 i Borgå.

Läskoordinatorerna färdigställde ett inspirationsmaterial för att stödja undervisningen och läsningen av Nattexpressen i klassrummet. Inspirationsmaterialet innehåller drama- och bildkonstpedagogiska övningar och uppgifter. 

Avsikten med gåvan är att erbjuda en rik och mångsidig helhet som kan sporra och inspirera såväl lärare som elever till läsning och litteratur i klassen. Med hjälp av uppgifterna är det möjligt att fördjupa sig i boken på ett mångsidigare sätt. Uppgifterna inspirerar till diskussion och reflektion kring berättelsens händelser och teman.

Bokgåvan delades ut i augusti till alla klasser i åk 1-2, i anslutning till läsfesten för Sommarläskampanjen 2021. Bokgåvan når ut till 405 finskspråkiga och 213 svenskspråkiga elever i åk 2. Dessutom får alla nya elever i åk 1 i de finsk- och svenskspråkiga skolorna ta del av ett klassexemplar.