Vi bekantar oss med den nationella läskunnighetsstrategin 2030

13.12.2021

Läsrörelsen i kommunerna! ordnar ett distanstillfälle för kommunnätverket om hur den nationella läskunnighetsstrategin 2030 kan förankras i kommunerna. Dessutom får vi info om läskunnighetsprogrammet som förbereds.

Vi bekantar oss med den nationella läskunnighetsstrategin

torsdag 3.2.2022 kl. 14.30

Programmet publiceras senare