Porvoon monilukutaitotyö 

03.11.2022

Porvoon suomenkielisten koulutuspalveluiden monilukutaidon kehittämistyötä lukuvuonna 2022-23 koordinoi kehittäjäopettajat ja lukuagentti. Tavoitteena on saada monilukutaito näkyväksi osaksi koulujen rakenteita ja laajentaa lukutaidon merkitystä kohti monilukutaitoa. 

Jokainen on monilukutaidon opettaja ja oppija!

Toimintaa

Koulun oma työpaja kouluvuoden alussa (suunnitteluveso)​

Suunnittelutyön koonti yhteiselle alustalle kaikkien käyttöön.​

Kouluvierailut monilukutaitotyön käynnistämisen tukemiseksi ​

Keskustelu kunkin koulun lukutaitotiimin kanssa ja lukuvuoden toiminnan suunnitteleminen.​Seuranta kevätlukukaudella.​

Ohessa kouluvierailuilla käytetty diaesitys. 


Eri toimijoiden välinen yhteistyö​

Mukana Porvoon kaupungilta luontokoulu, kirjasto, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, varhaiskasvatus, koulutuspalvelut sekä Porvoon museo ja Porvoon vanhempainyhdistykset​

Monilukutaidon puuhakalenteri​

Virtuaalinen, toiminnallisia tehtäviä varhaiskasvatuksen, alakoulun ja perheiden käyttöön​Hankkeen nettisivuilla vapaasti käytettävissä.​

Monilukutaidon työpajat opettajille kevätlukukaudella 2023