Lukutaidon kehittäminen, ylläpito ja arviointi 17.11. klo 15-18

02.02.2023

Kuntien lukevat yhteisöt -hanke järjestää yhteistyössä Niilo Mäki Instituutin kanssa webinaarin 

Lukutaidon kehittäminen, ylläpito ja arviointi 


torstaina 17.11.22 klo 15.00-18.00

Ohjelma

15.00-15.55 Lukutaitojen tehokkaita harjoitustapoja

Jarkko Hautala, Kehityksellisen kognitiivisen psykologian dosentti, Niilo Mäki Instituutti

15.55-16.00 Tauko

16.00-16.55 Lukitaitojen arviointi

Maria Niskakoski, KM, EO

16.55-17.00 Tauko

17.00-17.55 Lukuintoa kaikille! 

Ohjattuja lukutuokioita alakoululaisille. Ideoita mm. lasten motivointiin, kirjavalintaan sekä sanavaraston laajentamiseen kaunokirjallisuuden avulla 

Adrienn Jalonen, FT, Niilo Mäki Instituutti

17.55-18.00 Kiitos osallistumisesta! 

Sanna Paljakka, lukuagentti


Ilmoittautuminen on päättynyt

Porvoon opettajat ilmoittautuvat OSKUn kautta!


Koulutukseen mahtuu 50 osallistujaa. 

Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki ja linkki koulutuksen materiaaleihin ennen koulutusta. 

Ilmoitathan mahdollisesta osallistumisen peruuntumisesta sanna.paljakka@porvoo.fi 
Kouluttajat


Hautala Jarkko, Kehityksellisen kognitiivisen psykologian dosentti, Niilo Mäki InstituuttiJarkko on kognitiivisen psykologian alan tutkija, jonka erityisosaamista ovat lukemisen ja oppimisen aikaiset kognitiiviset prosessit aina sanantunnistuksesta luetun ymmärtämiseen niin aikuisilla lukijoilla kuin tyypillisesti kehittyvillä kuin oppimisvaikeuksia omaavilla lapsilla. 

Tutkimuksissaan hän on hyödyntänyt erityisesti katseenseurantateknologiaa. Lisäksi Jarkko on tutkinut oppimisteknologian hyödyntämistä alkuopetuksessa niin luonnontiedon opetuksessa kuin lukemaan oppimisen tukena, sekä tiedonhaun aikaisia kognitiivisia prosesseja. 

Vuodet 2006-2018 Jarkko työskenteli Jyväskylän yliopistossa, ja vuodet 2018-2023 Jarkko työskentelee akatemiatutkijana Niilo Mäki Instituutissa, missä hän johtaa ReadDrama-tutkimusta, jossa selvitetään lukuteatteri-toiminnan vaikuttavuutta lukivaikeuden kuntoutuksessa.


Niskakoski Maria - KM, EOMaria Niskakoski (ent. Paananen) on lukion erityisopetuksen lehtori, joka on toiminut myös vastaavana tutkijana Niilo Mäki Instituutin DigiLukiseula -hankkeessa. Hankkeessa on kehitetty digitaalisia luku- ja kirjoitustaidon arviointivälineitä yläkouluun sekä nuorille ja aikuisille. 

Niilo Mäki Instituutin Lastentutkimusklinikalla Niskakoski on toiminut ryhmäkuntoutuksen vetäjänä työparinsa kanssa, ryhmässä on keskitytty lasten ja nuorten toiminnanohjauksen ja luetun ymmärtämisen taitojen tukemiseen. 

Aiemmin Niskakoski on työskennellyt erityisopettajana sekä perusasteella että aikuislukiossa. Jyväskylän yliopistossa Niskakoski on toiminut yliopistonopettajana erityispedagogiikan oppiaineessa ja projektitutkijana Suomen Akatemian Lasten luku- ja laskutaidon sujuvuus -hankkeessa. 

Koulutuksissaan hän keskittyy erityisesti nuorten ja aikuisten lukivaikeuksien tunnistamisen tapoihin ja lukemisen ja kirjoittamisen taitojen tukemisen periaatteisiin, sekä oppimisen tuen järjestämisen periaatteisiin yläkoulussa ja toisella asteella.


Jalonen Adrienn, FT, Niilo Mäki InstituuttiJalonen toimii Niilo Mäki Instituutissa Lukumummi ja -vaari -toiminnan hankevastaavana. Lukumummit ja -vaarit ovat seniori-ikäisiä vapaaehtoisia jotka käyvät kouluissa lukemassa lasten kanssa, tavoitteena lasten lukutaidon tukeminen ja lukumotivaation lisääntyminen. 

Lisäksi Jalonen vastaa hankkeesta Pelaa fiksusti - Erityislasten digitaalinen hyvinvointi. 

Jalonen on kiinnostunut monikielisten oppilaiden suomen kielen opetuksesta ja oman äidinkielen käytön lisäämisestä arjessa ja koulussa. 

Jalonen kouluttaa monikielisten lasten vanhempien kohtaamisesta, oman äidinkielen käyttömahdollisuuksista ja monikielisten oppilaiden sanavaraston kehittämisestä.