Hur övervinna lässvårigheter 23.11

20.09.2021

Läsrörelsen i kommunerna ordnar ett tvåspråkigt webbinarium som är kostnadsfritt och öppet för alla.

Hur övervinna lässvårigheter 

23.11.21 kl. 15.00

Vilka hjälpmedel och metoder finns det för att övervinna inlärnings- och lässvårigheter? Vi sammanställer och publicerar programmet inom kort.


Välkommen med!


Program

Kl 15.00-15.45 Om lässvårigheter och läsning. Erfarenheter av inlärningssvårigheter.

Jessica Kilpi, erfarenhetsexpert och Jenny Eräsaari, chef för medborgarverksamheten, Erilaisten oppijoiden liitto

Kl 15.45-16.30 Tidsresan - ett övningsprogram för läsning och rättskrivning. Om att öva upp läsfärdigheterna och betydelsen av hemmets stöd.

Sanna Raasakka, psykolog, kognitiv psykoterapeut för barn och unga, Niilo Mäki Institutet

Kl 16.30-16.35 Paus 

Kl 16.35-17.20 Hjälpmedel och material för det livslånga läsandet - presentation av specialpedagogiskt material för läsning, läsförståelse samt lättläst litteratur.

Susanne Nygård, pedagogisk planerare, Lärum 

Kl 17.20-17.50 Celias talböcker som stöd för läsandet. Information om Celias tjänster, hur man regstrerar sig för att ta del av dem; Celias böcker, stöd och boktips.

Minna Katela, informatiker, Celia


Medverkande

Jessica Kilpi
Jessica Kilpi
Jenny Eräsaari
Jenny Eräsaari
Sanna Raasakka
Sanna Raasakka

Jessica Kilpi, erfarenhetsexpert, Erilaisten oppijoiden liitto


Jenny Eräsaari, chef för medborgarverksamheten, Erilaisten oppijoiden liitto
Sanna Raasakka, psykolog, kognitiv psykoterapeut för barn och unga, Niilo Mäki Institutet

Sanna Raasakka är psykolog (PsM) och kognitiv psykoterapeut för barn och unga. Sanna jobbar på Niilo Mäki Institutet och på familjerådgivningens barnklinik i Jyväskylä. I sitt arbete utför Sanna bedömningar och rehabilitering av barns och ungas inlärningssvårigheter och neuropsykiatriska svårigheter. Hon stöder föräldrar och skolpersonal, och konsulterar psykologer. Sanna jobbar också som Niilo Mäki Institutets utbildare. Utbildningarna tangerar bedömning av inlärningssvårigheter och rehabilitering, t.ex. hur läsningen kan bli mer flytande, rättskrivning och läsförståelse stödas. 

Susanne Nygård
Susanne Nygård


Susanne Nygård, pedagogisk planerare, Lärum

Hej, mitt namn är Susanne Nygård och jag är pedagogisk planerare på Lärum, som är en del av FDUV. Min bakgrund är från skolvärlden, där jag har jobbat både som klasslärare och rektor. Lärums uppdrag är att arbeta för att personer i behov av särskilt stöd i inlärningen ska få den hjälp de behöver, men vi erbjuder nog våra tjänster åt alla som kan ha nytta av nivåanpassade läromedel, lättläst material och hjälpmedel för inlärningen.

Minna Katela
Minna Katela


Minna Katela, informatiker, Celia

Minna Katela arbetar som informatiker inom Celias team för Tjänster. Till hennes arbetsuppgifter hör att utveckla webbtjänsterna, och hon är kundansvarig för skolor och för de barn och ungdomar som använder talböcker.