Ateljee - Iloa lukemiseen! jatkoa perusteisiin 

15.04.2021

Tervetuloa mukaan tutustumaan lisää Ateljee-menetelmän huikeisiin ideoihin ja innostaviin malleihin torstaina 6.5.2021 klo 15.00-17.30.

Koulutus on suunnattu luokanopettajille ja erityisopettajille, mutta muutkin lukemaan opettamisesta ja lukemaan innostamisesta kiinnostuneet ovat tervetulleita koulutukseen. 

Koulutuksessa keskitytään Ateljee-menetelmän käyttöönottoon luokassa ja siihen, miten lukemaan opettaminen tapahtuu menetelmän avulla. 

Koulutus on maksuton ja avoin kaikille. 

Koulutuksen ohjelma

6.5.2021 klo 15.00-17.30

15.00-16.00 Miten aloitan Ateljee-toiminnan luokassani?

- esivalmistelut

- kirjojen hankinta

- mallintamisen järjestys

- 9 ensimmäistä askelta

- keskustelua

16.00-16.15 Tauko

16.15-17.30 Ateljee-toimintamalli ensimmäisellä luokalla

- lukemaan opettaminen ilman aapista

- tavulistat

- kirjat

- keskustelua


Kouluttajat

Kouluttajina toimivat Ateljee-menetelmän innostavat asiantuntijat ja menetelmän Suomen opetussuunnitelmaan sopivaksi muokanneet Taina Hämäläinen ja Laura Niinikivi.

Taina Hämäläinen on rehtori ja erityisopettaja Lohjalta. 

Laura Niinikivi on luokanopettaja ja Lohjan kaupungin lukukoordinaattori. 


Laura Niinikivi ja Taina Hämäläinen
Laura Niinikivi ja Taina Hämäläinen

Ateljee-menetelmä lyhyesti

Ateljee on äidinkielen opettamisen toimintamalli. Sen tavoitteena on tukea lasten lukutaidon kehittymistä ja lukuinnon syntymistä. Ateljee on tapa organisoida äidinkielen tunnit siten, että oppilaat työskentelevät aktiivisesti merkityksellisten lukemis- ja kirjoittamistehtävien parissa.

 Toimintamallin ideana on äidinkielen osataitojen mallintaminen, tavoitteen asettaminen, harjoittelu ja arviointi kuuden ateljeen avulla. Ateljeeta ovat itsenäinen lukeminen, luova kirjoittaminen, oikeinkirjoitus ja kielioppi, kuunteleminen, yhdessä lukeminen ja vuorovaikutus.

 Lukeminen on osa jokaista päivää ja  lukustrategioiden oppimiselle varataan paljon aikaa.  Oppimateriaalina käytetään autenttista materiaalia ja erilaisia tekstilajeja ja opetus rakentuu kirjallisuuden ympärille. Lapselle annetaan mahdollisuus strukturoituun valintaan ja teksteistä keskusteluun.