Ateljee - Iloa lukemiseen! 8.4.2021

15.03.2021

Torstaina 8.4.2021 klo 15-18.45 pääsemme tutustumaan Ateljee-menetelmään. Ateljee on äidinkielen opettamisen toimintamalli, jonka tavoitteena on tukea lasten lukutaidon kehittymistä ja lukuinnon syntymistä. 

Webinaarin ohjelma

15.00-16.30 Ateljee-toimintamallin perusteet

16.30-16.45 Tauko

16.45-18.45 Työpajaosuus

  • Elämyksellinen lukeminen

  • Kirjan valinta

  • Lukemisen strategioita

  • Lukuhaastattelu

  • Arviointi

Ilmoittautuminen on päättynyt. 

Kouluttajina

Taina Hämäläinen, rehtori, erityisopettaja

Laura Niinikivi, luokanopettaja, Lohjan kaupungin lukukoordinaattori

Laura Niinikivi ja Taina Hämäläinen
Laura Niinikivi ja Taina Hämäläinen

Mikä on Ateljee?

Ateljee on äidinkielen opettamisen toimintamalli. Sen tavoitteena on tukea lasten lukutaidon kehittymistä ja lukuinnon syntymistä. Ateljee on tapa organisoida äidinkielen tunnit siten, että oppilaat työskentelevät aktiivisesti merkityksellisten lukemis- ja kirjoittamistehtävien parissa.

 Toimintamallin ideana on äidinkielen osataitojen mallintaminen, tavoitteen asettaminen, harjoittelu ja arviointi kuuden ateljeen avulla. Ateljeeta ovat itsenäinen lukeminen, luova kirjoittaminen, oikeinkirjoitus ja kielioppi, kuunteleminen, yhdessä lukeminen ja vuorovaikutus.

 Lukeminen on osa jokaista päivää ja  lukustrategioiden oppimiselle varataan paljon aikaa.  Oppimateriaalina käytetään autenttista materiaalia ja erilaisia tekstilajeja ja opetus rakentuu kirjallisuuden ympärille. Lapselle annetaan mahdollisuus strukturoituun valintaan ja teksteistä keskusteluun.